thaiku logo

menu

Menu gahp glam link grill link yum link som tahm link khow gaeng link ahaan jahn diow link pahk link side dishes link drinks link

Gahp Glam
Grill
Yum
Som Tahm
Khow Gaeng
Ahaan Jahn Diow
Pahk
Drinks


Menu gahp glam link grill link yum link som tahm link khow gaeng link ahaan jahn diow link pahk link side dishes link drinks link


6705 Greenwood Ave. N., Seattle, WA 98103 • 206.706.7807

homemenuinfophotosreviewsfu+kun+wu